۱۴۰۱ دوشنبه ۲ خرداد

قابل توجه دانشجویان عزیز؛

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت برگزار میکند

کارگاه اخلاق در پژوهش

مدرس: سرکار خانم احمدی و دلفاردی

تاریخ: سه شنبه 28 مرداد ماه

زمان: 9 الی 11

محیط برگزاری: adobe connect

لینک شرکت در کارگاه: http://vc.jmu.ac.ir/library