۱۴۰۱ دوشنبه ۲ خرداد

کارگاه آموزشی گیاهان دارویی
ایننننن کارگاه روز دوشنبه به مورخ 1400/02/06، در ساعت 10 الی 12 در بستر Adobe connect و با همکاری سردبیر، کارگروه کارگاه ها، کارگروه ژورنال کلاب، تبلیغات و فضای مجازی برگذار شد.

کارگاه آموزشی گیاهان دارویی با تدریس خانم دکتر پورامیری و شرکت 16 نفر از دانشجویان و با اعطای گواهینامه معتبر و با محوریت:

  • کلیاتی در مورد گیاهان دارویی
  • اسانس ها و روش استخراج آن ها
  • کاربرد و خواص اسانس گیاهان دارویی

برگزار گردید.

نامناسب بودن زمان برگذاری کارگاه و تداخل آن با برنامه کارآموزی و کلاس های دانشجویان باعث شد تعدادی از دانشجویان نتوانند در کارگاه شرکت کنند.

 

 

هدیه روشناس

دفتردار کمیته تحقیقات دانشجویی