۱۴۰۱ دوشنبه ۲ خرداد

کارگاه بایدها و نباید های خام خواری به مناسبت روز جهانی خام خواری در تاریخ1400/05/15 با تدریس دکتر میلاد دانشی به صور آنلاین برگزار شد

دانلود فایل تدریس:/Images/UserFiles/7107/file/%D8%AE%D8%A7%D9%85%20%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C.pdf