۱۴۰۰ پنج شنبه ۷ بهمن
مدرسه پاییزه پژوهشگرشو
۱۴۰۰ دوشنبه ۲۴ آبان
💢كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي جيرفت برگزار میکند
مدرسه پاییزه پژوهشگرشو
مدرسه ‍‍پاییزه پژوهشگرشو ‍
۱۴۰۰ دوشنبه ۲۴ آبان
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت برگزار میکند: مدرسه پاییزه پژوهشگرشو
مدرسه ‍‍پاییزه پژوهشگرشو ‍
آیین نامه بند ک
۱۴۰۰ يکشنبه ۷ شهريور
دستور العمل اجرایی نحوه امتیاز دهی به فعالیت های تحقیقاتی دانشجویان پژوهشگر
آیین نامه بند ک
کارگاه سرچ
۱۴۰۰ سه شنبه ۱۲ مرداد
کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی جیرفت برگزار میکند"کارگاه سرچ"
کارگاه سرچ
هفته حمایت از بیماران هموفیلی
۱۴۰۰ چهارشنبه ۶ مرداد
به مناسبت هفته حمایت از بیماران هموفیلی در پارک شهرستان جیرفت با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار شد
هفته حمایت از بیماران هموفیلی
کارگاه آموزش لغات انگلیسی
۱۴۰۰ سه شنبه ۱۵ تير
کارگاه آموزش 504 لغت انگلیسی پرکاربرد به شیوه کدینگ
کارگاه آموزش لغات انگلیسی
کارگاه باید ها و نباید های خام خواری
۱۴۰۰ سه شنبه ۱۵ تير
کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی جیرفت برگزار میکند "کارگاه باید ها و نباید های خام خواری"
کارگاه باید ها و نباید های خام خواری
وبینار آشنایی با ژورنال کلاب
۱۴۰۰ سه شنبه ۱ تير
کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی جیرفت برگزار میکند "وبینار آشنایی با ژورنال کلاب "
وبینار آشنایی با ژورنال کلاب
هدف گذاری برنامه های کمیته تحقیقات بر اساس نیاز دانشجویان
هدف گذاری برنامه های کمیته تحقیقات بر اساس نیاز دانشجویان
۱۴۰۰ چهارشنبه ۱۲ خرداد
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی جیرفت گفت: برنامه های کمیته تحقیقات بر اساس نیاز دانشجویان برنامه ریزی و هدف گذاری شود.
هدف گذاری برنامه های کمیته تحقیقات بر اساس نیاز دانشجویان
فراخوان عضويت و همكاري با "كميته تحقيقات دانشجويي" دانشگاه علوم پزشكي جيرفت
۱۴۰۰ جمعه ۳۱ ارديبهشت
فراخوان عضويت و همكاري با "كميته تحقيقات دانشجويي" دانشگاه علوم پزشكي جيرفت
فراخوان عضويت و همكاري با "كميته تحقيقات دانشجويي" دانشگاه علوم پزشكي جيرفت