۱۴۰۱ سه شنبه ۱۴ تير

سرپرست کمیته

دکتر مریم سلیمی

کارشناس کمیته

میترا سیدی نژاد

دبیر کمیته

آقای محمد پورفریدونی

 

 

 

 

اعضای شورای مرکزی

خانم ثنا آقازاده

خانم فاطمه سهرابی

آقای محسن سیف الله پور

آقای رضا افشارمنش

خانم فائزه اکبری

آقای امیرعباس کریمی

آقای علی حمیدی

آقای مهدی موسی پور

آقای امیرحسین مالکی نژاد

فاطمه انصاری

علی اعظمی

فاطمه سرحدی