۱۴۰۱ دوشنبه ۲ خرداد
کد : 35747     

 

سرپرست کمیته: دکتر مریم سلیمی

ایمیل: m_salimi97@yahoo.com


 

دبیر کمیته: جناب آقای محمد پورفریدونی

ایمیل:Pourfridoni.m@jmu.ac.ir


 

کارشناس کمیته: سرکار خانم میترا سیدی نژاد

ایمیل:Mitraseyedi42@gmail.com

 

نظر شما :
captcha