۱۴۰۱ سه شنبه ۱۴ تير
کد : 35747     

 

سرپرست کمیته: دکتر مریم سلیمی

ایمیل: m_salimi97@yahoo.co

      شرح وظایف

 
 

 

دبیر کمیته: جناب آقای محمد پورفریدونی

ایمیل:Pourfridoni.m@jmu.ac.ir

  شرح وظایف


 

کارشناس کمیته: سرکار خانم میترا سیدی نژاد

ایمیل:Mitraseyedi42@gmail.com

 

نظر شما :
captcha