کمیته تحقیقات دانشجویی
کد : 32580-30388      تاریخ انتشار : ۱۴۰۰ چهارشنبه ۱۲ خرداد تعداد بازدید : 415

اخبار | هدف گذاری برنامه های کمیته تحقیقات بر اساس نیاز دانشجویان

هدف گذاری برنامه های کمیته تحقیقات بر اساس نیاز دانشجویان
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی جیرفت گفت: برنامه های کمیته تحقیقات بر اساس نیاز دانشجویان برنامه ریزی و هدف گذاری شود.