کمیته تحقیقات دانشجویی
کد : 32580-30639      تاریخ انتشار : ۱۴۰۰ چهارشنبه ۶ مرداد تعداد بازدید : 187

اخبار | هفته حمایت از بیماران هموفیلی

هفته حمایت از بیماران هموفیلی
به مناسبت هفته حمایت از بیماران هموفیلی در پارک شهرستان جیرفت با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار شد

به مناسبت هفته حمایت از بیماران هموفیلی در پارک شهرستان جیرفت با رعایت پروتکل های بهداشتی،بیماری هموفیلی برای مردم توضیح داده شد و علاوه بر این ماسک بین مردم توزیع شد.