کمیته تحقیقات دانشجویی
کد : 32580-30670      تاریخ انتشار : ۱۴۰۰ سه شنبه ۱۲ مرداد تعداد بازدید : 200

اخبار | کارگاه سرچ

کارگاه سرچ
کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی جیرفت برگزار میکند"کارگاه سرچ"

کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی جیرفت برگزار میکند: "کارگاه سرچ"

 

مدرس:خانم سلطانی

تاریخ و ساعت برگزاری:چهارشنبه ساعت 10 تا 12

*رایگان 

*همراه با اعطای گواهی 

 

لینک ورود به کارگاه:

http://vc.jmu.ac.ir/library

 

جهت ثبتنام در کارگاه به لینک زیر مراجعه کنید:

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjd9SofPRDKsrWIJWg2Lb_2-F8GoHqRicailZzKYSWc0s-ng/viewform?usp=sf_link