کمیته تحقیقات دانشجویی
کد : 32580-30778      تاریخ انتشار : ۱۴۰۰ يکشنبه ۷ شهريور تعداد بازدید : 165

اخبار | آیین نامه بند ک

آیین نامه بند ک
دستور العمل اجرایی نحوه امتیاز دهی به فعالیت های تحقیقاتی دانشجویان پژوهشگر