۱۴۰۳ سه شنبه ۲۹ خرداد
ژورنال کلاب  childbearing, infertilit, and career
کسب مقام اول استارتاپ سلامت
مدرسه زمستانه پژوهشی کلان منطقه آمایشی ۸
فراخوان سه ماهه چهارم انتخاب دانشجویان پژوهشگر برج
انتخاب دانشجوی عضو کمیته تحقیقات و فناوری دانشگاه،
انتخاب دانشجوی عضو کمیته تحقیقات و فناوری دانشگاه،
انتخاب دبیر کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشگا
حضور دانشجویان و سرپرست کمیته تحقیقات و فناوری دان
جلسه شورای سیاستگذاری کمیته کشوری تحقیقات و فناوری
حضور جناب آقای محمد پورفریدونی، دبیر کل کمیته تحقی
جلسه کمیته تحقیقات و فناوری دانشجوئی با ریاست دانش
درخشش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جیرفت در اولین
نشست شورای سیاستگذاری کمیته کشوری تحقیقات و فناوری
صدور مجوز قطعی کمیته تحقیقات وفناوری دانشجویی دانش
انتخابات کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشگاه ع
انتخابات کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشگاه ع
ثبت نام کاندیداتوری در انتخابات شورای کمیته تحقیقا
انتخاب دبیر کل کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دان
فراخوان سه ماهه سوم انتخاب دانشجويان پژوهشگر برجست
فراخوان حمايت از طرحهاي محصول محور دانشگاه ها
پذیر ش موفق در مرحله اول چالش استارتاپی
تور تحقیقاتی آشنایی با مرکز تحقیقات حیوانات آزمایش
انتخاب اقای محمد پورفریدونی دانشجوی رشته پزشکی دان
پذیرش 3 مقاله دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جیرفت ب
آئین معرفی کمیته تحقیقات دانشجویی برگزار شد
افیلیشن
 
 
آخرین اخبار